Scheimuurcommissie Antwerpen

Adviezen

De Commissie Scheimuren van de Provincie Antwerpen verleent haar advies, aan iedereen die daarom verzoekt.
Aan particulieren wordt advies verstrekt na betaling van een administratieve vergoeding van € 75 per dossier op rekening van de scheimuurcommissie – BE17 6528 5474 8221.
Voor aannemers aangesloten bij de Confederatie bouw, landmeters en architecten bedraagt deze administratieve bijdrage € 50.

Raadpleeg de ” richtlijnen ” op deze website voor u advies aanvraagt. Mogelijk staat hier reeds het antwoord op uw vragen.

De commissie komt vijfmaal per jaar samen: in principe de 3de woensdag van de maanden januari, maart, mei, september en november.

Alle vragen worden in de commissie besproken en in eerste instantie wordt nagegaan of uw vraag relevant is en er voldoende gegevens beschikbaar zijn om een advies te formuleren.

Zuiver juridische kwesties, die de problematiek van de scheimuur te buiten gaan, kunnen niet behandeld worden. Er kunnen ook alleen vragen beantwoord worden die te maken hebben met eigendommen die gelegen zijn in de provincie Antwerpen.

Alle vragen worden schriftelijk beantwoord, ten laatste voor het einde van de voornoemde maanden. In haar antwoord zal de commissie haar standpunt of advies motiveren.

Zend ons uw vraag om advies.

Procedure

stuur uw vragen per post naar:

Scheimuurcommissie Antwerpen: p/a Statiestraat 119, 2070 ZWIJNDRECHT

en tegelijkertijd per mail naar de secretaris van de scheimuurcommissie: info@scheimuurcommissie.be

aannemers aangesloten bij de Vlaamse Confederatie bouw (VCB) betalen vooraf een administratieve vergoeding van € 50 landmeters ingeschreven op het tableau van de federale raad van landmeters-experten betalen vooraf een administratieve vergoeding van € 50 architecten ingeschreven op de tabellen van de Orde van Architecten betalen vooraf een administratieve vergoeding van € 50 Wie niet valt onder één van voorgaande, betaalt vooraf een administratieve vergoeding van € 75

De betaling van de administratieve vergoeding dient te gebeuren op rekening van de scheimuurcommissie – BE17 6528 5474 8221

Geef een zo duidelijk mogelijk beeld van de situatie. Omschrijf bondig uw vragen en verduidelijk deze met foto's, plans en/of schetsen in bijlage aan deze e-mail.Voeg in bijlage het recentste gemeentelijke of stedelijke reglement toe betreffende het plaatsen van scheimuren. Voeg indien mogelijk in bijlage ook de vergunningsplannen toe.