Formulier

stuur uw vragen per post naar:

Scheimuurcommissie Antwerpen: p/a Statiestraat 119, 2070 ZWIJNDRECHT

en tegelijkertijd per mail naar de secretaris van de scheimuurcommissie :

jaak@landmeter-vermeiren.be

De betaling van de administratieve vergoeding dient te gebeuren op rekening van de scheimuurcommissie – BE17 6528 5474 8221

Geef een zo duidelijk mogelijk beeld van de situatie. Omschrijf bondig uw vragen en verduidelijk deze met foto's, plans en/of schetsen in bijlage aan deze e-mail.Voeg in bijlage het recentste gemeentelijke of stedelijke reglement toe betreffende het plaatsen van scheimuren. Voeg indien mogelijk in bijlage ook de vergunningsplannen toe.