Adviezen

De Commissie Scheimuren van de Provincie Antwerpen verleent haar advies, aan iedereen die daarom verzoekt. Aan particulieren wordt advies verstrekt na betaling van een administratieve vergoeding van € 60 per dossier op rekening van de scheimuurcommissie – BE17 6528 5474 8221. Voor aannemers aangesloten bij de Confederatie bouw, landmeters en architecten bedraagt deze administratieve bijdrage € 40.

Raadpleeg  de ” richtlijnen ” op deze website voor u advies aanvraagt. Mogelijk staat hier reeds het antwoord op uw vragen.

De commissie komt zesmaal per jaar samen: in principe de 3de  woensdag van de maanden februari, april, juni, augustus, oktober en december.

Alle vragen worden in de commissie besproken en in eerste instantie wordt nagegaan of uw vraag relevant is en er voldoende gegevens beschikbaar zijn om een advies te formuleren.

Zuiver juridische kwesties, die de problematiek van de scheimuur te buiten gaan, kunnen niet behandeld worden. Er kunnen ook alleen vragen beantwoord worden die te maken hebben met eigendommen die gelegen zijn in de provincie Antwerpen.

Alle vragen worden schriftelijk beantwoord,  ten laatste voor het einde van de voornoemde maanden. In haar antwoord zal de commissie haar standpunt of advies motiveren.

Zend ons uw vraag om advies.